Vedtægter

Alle beboere er forpligtet til at følge foreningens vedtægter. Vedtægterne kan findes her