top of page

ENERGIMÆRKE

 

 

Hvad er et energimærke? 

Energimærkningsrapporten beskriver bygningens energimæssige tilstand, og giver dermed køber nogle svar vedrørende energiforbruget i bygningen. Af rapporten vil det bl.a. fremgå, hvilke rentable energibesparelser der kan foretages, og om der vil blive stillet krav til efterisolering af bygningen i forbindelse med f.eks. en tagudskiftning.
Energimærkningsrapporten siger derfor både noget om det nuværende energiforbrug, om muligheder for efterisolering – og om evt. kommende udgifter i forbindelse med væsentlige ændringer.

 

Hvorfor laves den? 

Ved salg efter 1. januar 2006 er det lovbestemt, at der fremlægges et energimærke for hovedejendommen. Hvis der derimod ikke eksisterer et gyldigt energimærke, skal ejerforeningen med det samme lade ejendommen energimærke. Hvis man udlejer en ejerlejlighed, kan man på samme måde kræve, at ejerforeningen leverer et energimærke.

 

Hvor ofte skal den laves? 

Energimærke skal laves hvert femte år.

 

Hvem har ansvaret for at den laves? 

Det er bestyrelsens ansvar at rekvirere et energimærke. Energimærket kan downloades her:

 
 
bottom of page