top of page

Kontakt Kærhusene

Bestyrelsen

foretrækker at blive kontaktet via e-mail

 

1

Fællesinternet

Bestyrelseskontakt

Ejerforeningens bestyrelse og suppleanter vælges på generalforsamlingen, og består af 5 medlemmer samt et antal suppleanter.

Bestyrelsen er samlet hver måned, og møderne har som regel en varighed af ca. 2½ time. Møderne afholdes på hverdagsaftener i bestyrelseslokalet.

Suppleanterne indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, så de er inde i sagerne, hvis de på et eller andet tidspunkt skal indtræde i bestyrelsen som ordinære medlemmer.

Formanden har den daglige ledelse af foreningen, hvor vedkommende sørger for at alle de pludselige opståede situationer ikke giver unødige problemer for de øvrige ejere. Ud over at deltage på bestyrelsesmøderne, kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer pålægges en eller anden opgave, som besluttes på bestyrelsesmøderne. Det kan f.eks. være indhentning af tilbud, information til beboere o.lign.

 

Ejendommen har idag en 500/500 Mbit fiber-forbindelse. Kontakt bestyrelsen hvis du vil kobles på eller af fællesnettet.

 

Calle Nielsen

Frivillig Internetansvarlig for Kærhusene.

Calle kan kontaktes via bestyrelsens mail. 

2

Vicevært

Ejerforeningen har outsourcet de fleste viceværtopgaver, og har derfor i øjeblikket ingen tilknyttet vicevært.

 

Du bedes derfor kontakte bestyrelsen direkte på kaerhusene (@) gmail.com, hvis:

  • Der siver vand ud og du skal have lukket for vandet (gerne telefonisk)

  • Der ikke er noget vand

  • Der er problemer med radiatorerne i din lejlighed

  • Din faldstamme er stoppet

  • Du ønsker nyt navneskilt på dørtelefonen eller postkassen

Administrator

Boligexperten rådgiver os om mange emner bl.a. udlejning af ejerlejligheder, husordensproblemer, fælles vedligeholdelse, vedtægtsændringer, fælleslån, forsikringssager, generalforsamling og meget mere. Det er også Boligexperten der står for udlejning af kælderrummene.

 

Boligexperten

Vesterbrogade 12, 4.sal

1620  København V

Telefon 33 22 91 41 (kl. 10-14)

Michael (@) Boligexperten.dk 

Michael Raft
Telefon 33 29 10 32 (kl. 10-14)
 
 
3

Hvornår skal jeg kontakte administrator?

Ved henvendelser angående sammenlægning af lejligheder, opkrævninger, bestillinger af vaskenøgler.

bottom of page